نحوه پرداخت

در حال حاضر فروش فرش در فرشیک به صورت فقط نقدی می باشد. پرداخت از طریق درگاه بانک ملت و زرین پال در داخل سایت انجام می گیرد.رسید پرداخت این درگاهها به منزله خرید قطعی از فروشگاه است به محض پرداخت فاکتور فرش از ناحیه کاربری خریدار قابل دانلود می باشد.